Whiskyfagmessen 20/10-2018 kl 13-18

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Whiskyklubben arrangerte i 2006 vår første Whisky fagmesse på Jærmuseet, Nærbø i Rogaland. Gode tilbakemeldinger og godt besøk har gjort dette til en tradisjon med oppfølging hvert annet år.

Vi har startet planlegging for den 7. fagmessen på
Jærmuseet,
Nærbø
lørdag 20 oktober 2018 kl 13-18

Mye vil gå etter samme opplegg som i 2016.

Mange er på vår MAIL liste og vil bli løpende orienter om whiskyfagmessen og andre arrangement.