Whiskyfagmessen 20/10-2018

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Whiskyklubben arrangerte i 2006 vår første Whisky fagmesse på Jærmuseet, Nærbø i Rogaland. Gode tilbakemeldinger og godt besøk har gjort dette til en tradisjon med oppfølging hvert annet år.

Vi har startet planlegging for den 8. fagmessen på
Jærmuseet,
Nærbø
lørdag 20 oktober 2018 kl 13-18

Mye vil gå etter samme opplegg som i 2016.

      

Jærens Ærverdige Forening
for
Uisge Beatha’s fremme

– er en av Norges største Whiskyklubber, med 96 medlemmer fra hele Jæren. Fra vi startet i 1996 og fram til i dag har vi klart å holde på den opprinnelige ideen; være et uhøytidelig og inkluderende samlingssted for alle, dog forbeholdt det svake kjønn -mannen. Mer om klubben her.

Whiskyklubben var 20 år i 2016. Dette ble markert med Whiskyfagmessen 22. oktober.