A Scotsman who spells
Whisky with a n ‘e’,
should be hand cuffed
and thrown head first in the Dee.

In the USA and Ireland,
it’s spelt with an ‘e’
but in Scotland
it’s real ‘Whisky’.

So if you see Whisky
and it has an ‘e’,
only itake it,
if you get it for free!

For the name is not the same
and it never will be,
a dram is only a real dram,
from a bottle of  ‘Scotch Whisky’.

Stanley Bruce.
20th April 2004

Et av de store forvirrende elementene med whisky er skrivemåten. Whisky kommer opprinnelig fra det keltiske “uisge beatha” (livets vann). På folkemunne ble dette forkortet til “uisge”, og når det (i Skottland) ble anglifisert ble sluttresultatet “whisky”. I Irland skjedde den samme språklige utviklingen, men her e-en på slutten av “uisge” beholdt, og derfor skriftmåten der “whiskey”. Uttalen er den samme begge steder. Mesteparten av verden benytter seg i dag av den skotske måten å skrive det på, mens Irland og USA bruker den irske. At USA bruker irsk skrivemåte skyldes i all hovedsak den store irske innvandringen til USA på 1800-tallet, og at irsk whiskey lenge var den mest populære whiskyen.