Whiskyfagmessen 20/10-2018

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Whiskyklubben arrangerte i 2006 vår første Whisky fagmesse på Jærmuseet, Nærbø i Rogaland. Gode tilbakemeldinger og godt besøk har gjort dette til en tradisjon med oppfølging hvert annet år.

Vi har startet planlegging for den 8. fagmessen på Jærmuseet, Nærbø 20 oktober 2018.

Mye vil gå etter sammen opplegg som i 2016.