Jærens Ærverdige Forening for Uisge Beatha’s fremme

– er en av Norges største Whiskyklubber, med 96 medlemmer fra hele Jæren. Fra vi startet i 1996 og fram til i dag har vi klart å holde på den opprinnelige ideen; være et uhøytidelig og inkluderende samlingssted for alle, dog forbeholdt det svake kjønn -mannen.

Som formålsparagrafen sider:

Å skape et maskulint, sosialt samvær til fremme for kunnskap, ferdighet og glede  omkring Whiskyens historie, utbredelse og nytte for den enkelte og samfunnet.

Whiskyklubben

Vi holder til på Nærbø ute på Jæren hvor vi har natur og whisky for viderekommende. Medlemmene møtes 6-8 ganger i året til «whisky og drøs». Klubben har ett tak på 96 medlemmer og lang venteliste (og tid).
Vi er frekvente besøkere av whiskyfestivaler i inn og utland og reiser årlig på studietur.

Whiskyfagmessen

Whiskyklubben arrangerte i 2006 vår første Whisky fagmesse på Jærmuseet, Nærbø i Rogaland. Gode tilbakemeldinger og godt besøk har gjort dette til en tradisjon med oppfølging hvert annet år. Neste messe oktober 2020

Masterclass

I mellomåret når det ikke er Whiskyfagmesse, har vi som formål å invitere whiskyvenner til masterclass. Her har vi hatt med oss størrelser som David Broom, Jim McEwan, Charles McLean, Robin Laing, Jim Murray mfl. Nye arrangement vil komme.

V